lørdag 29. mars 2014

Ny giv i syrer og baser

Nytt kapittel med nye muligheter og utfordringer! For hva er nå egentlig en syre eller en base? Hva betyr egentlig løsning og konsentrasjon! Er ikke det svaret på noe og om en klarer å holde fokus i timen? Det er ikke lett å lære seg språket naturfag. Ikke bare er det mange ord og begreper som skal læres, men mange av fagordene betyr noe helt annet i dagligtalen. Ikke minst er det mange ord som er totalt ukjente og vanskelige å skrive og uttale. "Hvordan skal jeg skrive Fenolftalein og hvordan skal jeg si ordet?" spør ofte elevene i oppstarten av kapittelet om syrer og baser. Likevel er det den indikatoren de husker best når vi snakker om syrer og baser igjen etter to år på 10. trinn. Kanskje ikke så rart når den avslører baskiske løsninger med den karakteristiske rosafargen. 

Med bakgrunn i skolens satsing på lesing og skriving i alle fag, tenkte jeg at det var verdt å teste ut noe fra Ny giv-kursingen. Valget falt på Memoryspill. Enkelt, lett å organisere og billig. Dessuten blir elevene  aktivisert ved at de må bidra med å lage spillet. Denne gangen skrev jeg opp de begrepene jeg mente var de viktigste fra de første sidene i kapitlet, hvorpå elevene måtte skrive ordforklaring på tilhørende spillbrikke. Disse ble klippet opp der og da. Fordelen med det istedenfor å laminere på forhånd, er nettopp at elevene skriver ordforklaringer med egne ord. Elevene jobbet i par eller gruppe på tre. 

Elevene gikk i gang med stor iver, og det ble diskutert når de ikke var enige i ordforklaringene til hverandre. Da var det godt å ha ordbiblioteket bak i boka, eller spørre undertegnede om hva som var rett. "Oj! Er timen over alt? Denne timen gikk fort!" var kommentaren jeg fikk da timen var slutt. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar